Get Adobe Flash player

ภาพสมัยอดีต

วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook

สถิติเว็บไซต์

อบรมปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมมิย53

ภาพการอบรมปฏิบัติธรรมเยาวชน

โรงเรียนบ้านบางนางลี่ สมุทรสงคราม

โรงเรียนบ้านบางนางลี่

ภาพการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี

โรงเรียนวัดนาขวาง สมุทรสาคร

โดยพระอาจารย์ของสำนักไปเป็นพระวิทยากร

โรงเรียนวัดนาขวาง1

อบรมปฏิบัติธรรม-56

ปฏิทินกำหนดการจัดอบรมปฏิบัติธรรม ปี พ.ศ.๒๕๕๖

อบรมปฏิบัติธรรม-55

ปฏิทินกำหนดการจัดอบรมปฏิบัติธรรม ปี พ.ศ.๒๕๕๕

อบรมปฏิบัติธรรม-54

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม ปี ๒๕๕๔

 

อบรมปฏิบัติธรรม

ตารางแสดงวันที่กำหนดการจัดการอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๓

เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น

สถานที่สำคัญ

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์