Get Adobe Flash player

ภาพสมัยอดีต

วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook

สถิติเว็บไซต์

เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

พระครูวิมลภาวนาจารย์ เจ้าอาวาส  และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมองค์ปัจจุบัน

ภูมิลำเนาเดิมอยู่ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี บิดา-มารดา มีอาชีพทำนา อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ปี ที่วัดเกตุการาม จังหวัดปราจีนบุรี ย้ายมาอยู่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ เพื่อช่วยงานพระครูสถิตสมุทรคุณ เมื่อท่านมรณภาพ คณะสงฆ์ได้แต่งตั้งท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งท่านได้พัฒเจริญรุ่งเรือง เช่น จัดตั้งพิพิธภัณฑ์บูรณะกุฎีทอง บูรณะอาคารเรียนให้เป็นบ้านดนตรี สร้างเขื่อนหน้าวัด จัดตั้งศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน

เจ้าอาวาสนักพํฒนาดีเด่น

เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น

สถานที่สำคัญ

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์