Get Adobe Flash player
ภาพสมัยอดีต
วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook
สถิติเว็บไซต์

วันที่ ๗-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนวัดนาขวางได้จัดกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณี ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีพระวิทยากรจาก วัดภุมรินทร์กุฎีทอง และวัดบางแคกลาง


เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น
สถานที่สำคัญ
วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์