Get Adobe Flash player
ภาพสมัยอดีต
วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook
สถิติเว็บไซต์

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขะบูชาขึ้น มีการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน

ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖


เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น
สถานที่สำคัญ
วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์