Get Adobe Flash player

ภาพสมัยอดีต

วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook

สถิติเว็บไซต์

หลวงพ่อโต

ประวัติหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถวัดภุมรินทร์กุฎีทองนั้นมีความเป็นมาดังนี้คือ หลวงพ่อโตดั้งเดิมตั้งอยู่ในวิหารวัดภุมรินทร์กุฎีทอง สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา อยู่ต่อมาวิหารได้ชำรุดทรุดโทรมลงจนบูรณะไม่ได้ หลวงพ่อโตจึงถูกย้ายไปที่หลังอุโบสถหลังเก่าแทน ต่อมาทางวัดไสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ทางวัดและชาวบ้านได้มีความเห็นว่าควรเอาหลวงพ่อโตมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถหลังใหม่เพราะองค์ท่านใหญ่เหมาะแก่การเป็นพระประธานประจำอุโบสถ

พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโตนั้นหลวงพ่อโตมีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีโยมที่ได้มาไหว้สักการบูชาเมื่อกลับไปบ้านก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายประสบความสำเร็จ โยมบางท่านมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆก็ได้รับความสำเร็จในเรื่องที่ได้มาอธิฐานขอพร โยมบางท่านมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขได้มาไหว้ขอพรหลวงพ่อ พอกลับไปบ้านฝันเห็นหลวงพ่อต่อมาครอบครัวก็ดีขึ้นปัญหาต่างๆค่อยๆหมดไป

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อถูกเล่ากันไปปากต่อปาก จึงมีผู้มากราบไหว้ขอพรมากขึ้น มีการบนบานสารกล่าวด้วยไข้ต้มบ้าง ผลไม้บ้าง ละครบ้าง ประทัดบ้าง เนื่องจากอุโบสถได้เก่าและมีการชำรุดทรุดโทรม พระครูวิมลภาวนาจารย์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ทำการบูรณะอุโบสถ แต่มิได้ทำการบวงสรวงขออนุญาตหลวงพ่อโต จนเกิดเหตุร้ายขึ้นคือช่างที่ทำการรื้ออุโบสถได้ตกลงมาตายจึงทำให้การบูรณะต้องหยุดไปชั่วคราว ต่อมาภายหลังได้ทำการบวงสรวงขออนุญาตและทำการบูรณะต่อก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรอีก แม้กระทั้งงบประมาณในการบูรณะที่มีแค่ 800,000 บาท ก็มีญาติโยมนำเงินมาช่วยในการบูรณะอุโบสถ หมดไป 6,000,000 บาท นับว่าเป็นเรื่องที่อ้ศจรรย์อีกเรื่องหนึ่ง

ทุกวันนี้พระครูวิมลภาวนาจารย์ ท่านได้บอกว่าการสร้างวัดส่วนใหญ่เป็นเพราะได้หลวงพ่อโตนี่แหละช่วย มีญาติโยมชาวบ้านหลายคนได้ถามกลัยท่านว่าท่านเอาเงินสร้างวัดมาจากไหน วัดถึงได้เจริญอย่างรวดเร็ว ท่านก็บอกญาติโยมไปว่าได้ไปอธิษฐานขอให้หลวงพ่อท่านช่วย ไม่ว่าจะทำการสร้างอะไร ของบประมาณสร้างเขื่อนหรืออะไรก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือแม้กระทั้งการบูรณะองค์หลวงโตเอง หลวงพ่อโตเป็นพระปูนปั้นข้างในเป็นศิลาแรงจึงมีการเสื่อมสภาพและร้าวต้องทำการบูรณะใหม่ปิดทองใหม่ ประจวบกับท่านผู้ว่าราชการได้มาสักการะหลวงพ่อโตและได้เห็นรอยร้าวพอดี ท่านผู้ว่าจึงเสนอเป็นเจ้าภาพในการบูรณะองค์หลวงพ่อเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และยังมีผู้มีศรัทธาร่วมทำบุญอีกในตอนที่กำลังบูรณะ ในปี พ.ศ.2541

เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น

สถานที่สำคัญ

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์